Kaeng - แกง

2014

 

ฺBowl Set


Material : Lacquerware
Client : N/A

 

----------------------------------------------------------

 

เหมือนหลายๆสิ่งที่เราเคยมีกำลังจะเลือนหายไป

 

แกง เขินไทยร่วมสมัยที่ทำร่วมกับวิชัยกุล จากชุมชนเครื่องเขินวัดนันทาราม โดยมีโจทย์ที่ว่า

จะทำอย่างไรให้งานเขิน สามารถกลับมาเป็นสิ่งสามัญสำหรับชีวิตประจำวันในสังคมไทยได้ 

 

ลงรักปิดทอง คำคุ้นหูเกี่ยวกับเขินที่มักได้ยินบ่อยๆ เครื่องเขินเหมือนเป็นสิ่งไกลตัวมาก สำหรับคนในยุคปัจจุบัน และการใช้งานของเขินทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหาร กลับกลายเป็นภาชนะสำหรับนำไปไว้ในตู้โชว์ เนื่องจากมีราคาสูงเพราะระยะเวลาในการทำ และต้องใช้ทักษะจากข่างฝีมือที่มีอยู่น้อยคน การปิดทองที่ทำให้มูลค่างานเขินสูงขึ้นไปอีก 

 

แท้จริงรักที่ใช้เคลือบในงานเขินนั้น ก็เหมือนกับวัสดุเคลือบผิว เช่นยูรีเทน หรือสีเคลือบในปัจจุบัน ซึ่งตัวรักเองจะมีความคงทนกว่ามาก สามารถเก็บได้นานนับทศวรรษ และมีความงดงามที่ยากจะหาวัสดุเคลือบผิวอื่นๆมาทดแทน

 

แกง จึงเป็นถ้วยชามที่สะท้อนพฤติกรรมพื้นฐานทั่วไปของคนไทย แกงร้อน จานรอง และฝาปิด หลอมรวมกันอย่างกลมกลืน ด้วยรูปแบบพื้นฐานถ้วยชามแบบสามัญ.

 

----------------------------------------------------------

 

visit : TRANSLOCAL